Loading:


Klasa DropShadowFilter [AS 2]

Klasa: DropShadowFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

public DropShadowFilter([dystans:Number], [kąt:Number], [kolor:Number], [alpha:Number], [rozmycieX:Number], [rozmycieY:Number], [intensywność:Number], [wartość:Number], [wewnętrzny:Boolean], [tlo:Boolean], [ukryjObiekt:Boolean])

 

[UWAGA nazwy zmiennych nie powinny miec polskich znaków w prawdziwym kodzie AS !!!]

 

Opis

 

Klasa DropShadowFilter pozwala ci na dodanie efektu cienia dla obiektów Flash'a.

 

Użycie filtrów zależy od obiektu na który nakładasz filtr:

 • Aby zastosować filtry dla klipów filmowych podczas środowiska uruchomionego programu, użyj właściwości filters . Tą właściwość możesz w każdej chwili usunąć po przez czyszczenie właściwości filters.
 • Aby zastosować filtry dla obiektów BitmapData, użyj BitmapData.applyFilter() metody.

 

Jeśli nakładasz filtr na klip filmowy lub przycisk wtedy właściwość cacheAsBitmap jest ustawiana na TRUE. Jeśli natomiast wyczysścisz wszystkei filtr wtedy opcja przywracana jest na domyślną (FALSE).

 

Maksymalne rozmiary dla obrazu do nałożenia filtru to 2880 pikseli kwadrat.

 

Parametry

 

WSZYSTKIE PARAMETRY SĄ OPCJONALNE W KLASIE DropShadowFilter.

 

dystans:Number - Odległość cienia od obiektu, w pikeselach. Domyśla wartość to 4 (punkt płynący).

kąt:Number - Kąt padania cienia, od 0 do 360? (punkt pływający). Domyślna wartość to 45.

kolor:Number - Kolor wypełnienia dla cienia, podany w formie heksodecymalnej 0xRRGGBB. Domyślna wartość wynosi 0x000000.

alpha:Number - Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 1.0. Domyślna wartość to 0. Przykładowo, wartość 0.25 ustawia przezroczystość na 25%. Domyślna wartość wynosi 1.

rozmycieX:Number - Ilość horyzotalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4. Wartości do potęgi 2 (np 2, 4, 8, 16, 32) są zoptymalizowane do szybszego renderowania tego efektu.

rozmycieY:Number - Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4. Wartości do potęgi 2 (np 2, 4, 8, 16, 32) są zoptymalizowane do szybszego renderowania tego efektu.

intensywnosc:Number - Intensywność samego cienia rozprzeszczeniania. Im większa wartość tym kolor jest  znamienowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem. Dostępne wartości to przedizał od 0 do 255. Domyślną wartością jest 1.

jakość:Number - Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakośćm natomiast 3 już wysoką jakość.

wewnętrzny:Boolean - Wskazuje czy cień ma być wewnątrz czy też na zewnątrzn od oryginalnego obiektu. Domślna wartość to FALSE, cień zewnętrzny.

tlo:Boolean - Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypelnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.

hideObject:Boolean - Wskazuje czy obiekt oryginalny ma zostac w zupełności ukryty (TRUE).  Domyślną wartością jest FALSE (obiekt widoczny).

 

Dostępne metody dla klasy DropShadowFilter

Nazwa

Opis

clone() : DropShadowxFilter

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.

 

Dostępne właściwości dla klasy DropShadowFilter

Nazwa

Opis

alpha:Number

Wartość kanału Alpha przezroczystości dla cienia.

angle:Number

kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni.

blurX:Number

Ilość rozmycia horyzontalnego.

blurY:Number

Ilość rozmycia pionowego.

color:Number

Kolor wypełnienia dla cienia.

distance:Number

Odległośc cienia od obiektu.

hideObject:Boolean

Wskazuje czy obiekt oryginalny ma zostać w zupełności ukryty.

inner:Boolean

Wskazuje czy cień ma być wewnętrzny.

knockout:Boolean

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.

quality:Number Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
strength:Number Wskazuje intensywność cienia.


Napisz Artyku³

Listing

//stworzenie przykładowego kwadratu z użyciem cienia

import flash.filters.DropShadowFilter;
var art:MovieClip = stworzProstokat(100, 100, 0x003366, "przykladFiltru");
var dystans:Number = 20;
var kat:Number = 45;
var kolor:Number = 0x000000;
var alpha:Number = 0.8;
var rozmycieX:Number = 16;
var rozmycieY:Number = 16;
var intensywnosc:Number = 1;
var jakosc:Number = 3;
var wewnetrzny:Boolean = false;
var tlo:Boolean = false;
var ukryjObiekt:Boolean = true;

var filtr:DropShadowFilter = new DropShadowFilter(dystans,
                                                    kat,
                                                    kolor,
                                                    alpha,
                                                    rozmycieX,
                                                    rozmycieY,
                                                    intensywnosc,
                                                    jakosc,
                                                    wewnetrzny,
                                                    tlo,
                                                    ukryjObiekt);
var filtrArray:Array = new Array();
filtrArray.push(filtr);
art.filters = filtrArray;

function stworzProstokat(w:Number, h:Number, kolor:Number, nazwa:String):MovieClip {
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(nazwa, this.getNextHighestDepth());
    mc.beginFill(kolor);
    mc.lineTo(w, 0);
    mc.lineTo(w, h);
    mc.lineTo(0, h);
    mc.lineTo(0, 0);
    mc._x = 20;
    mc._y = 20;
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors