Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Locale loadString [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID w aktualnym języku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadStringEx [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID oraz kodem języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setDefaultLang [AS 2]

Ustawia domyślny kod języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setLoadCallback [AS 2]

Ustawia funkcję, która zostaje wywołana kiedy plik XML zostanie wczytany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setString [AS 2]

Ustawia nową wartość ciągu dla danego ID oraz kodu języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale stringIDArray [AS 2]

Tablica znaków zawierająca wszystkie ID ciągów znaków w filmie w pliku FLA.
Kategoria: Flash > ActionScript


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [AS 2]

Skrypt tworzy plik SWF, który wypełnia całe okno przeglądarki oraz jego elementy wewnątrz zachowują tą samą wielkość nie zależnie od rozmiarów okna (brak skalowania).
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa Math [AS 2]

Klasa Math jest wysoko poziomową klasą, której metody oraz właściwości możesz używać bez żadnego konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math abs [AS 2]

Oblicza oraz zwraca absolutną wartość dla liczby określonej w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math acos [AS 2]

Oblicza oraz zwraca arcus cosinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 62/119 |Nastpna
62:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors