Loading:


Klasa Math [AS 2]

Klasa: Math

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Klasa Math jest wysoko poziomową klasą, której metody oraz właściwości możesz używać bez żadnego konstruktora.

 

Używaj metod oraz właściwości tej klasy aby mieć dostęp oraz manipulować stałymi matematycznymi oraz funkcjami. Wszystkie właściwości oraz metody klasy Math są statyczne oraz musisz wywoływać je poprzez: Math.metoda(parametr) lub Math.stala. W ActionScript, stałe są zdefiniowane z maksymalna precyzją jako liczby zmienno przecinkowe określone przez IEEE-754.

 

Użycie kilku metod klasy Math class określi ci kąt podany w radianach jako parametr. Możesz użyć podanego wzoru, aby obliczyć wartość radianów przed wywoływaniem metody.

Aby obliczyć wartość radianów, użyj podanego wzoru:

 

radiany = stopnie * Math.PI/180

 

Podany przykład przekazuje równanie jako parametr do obliczenia sinusa 45 stopni:

 

Math.sin(45 * Math.PI/180) to tak samo jako Math.sin(.7854)

 

Dostępne właściwości dla klasy Math

Typ

Nazwa

Opis

static

E:Number

Stała matematyczna dla podstaw naturalnych logarytmów wyrażonych jako e.

static

LN10:Number

Stała matematyczna dla naturalnych logarytmów 10, wyrażona jako loge10, z dokładną wartością: 2.302585092994046.

static

LN2:Number

Stała matematyczna dla naturalnych logarytmów 2, wyrażona jako loge2, z zaokrągloną wartością: 0.6931471805599453.

static

LOG10E:Number

Stała matematyczna dla bazujących na -10 ze stałą e (Math.E), wyrażoną jako log10e, z zaokrąglona wartością: 0.4342944819032518.

static

LOG2E:Number

Stała matematyczna dla bazujących na -2 ze stałą e (Math.E), wyrażoną jako log2e, z zaokrąglona wartością: 1.442695040888963387.

static

PI:Number

Stała matematyczna dla współczynnika zaokrąglenia okręgu dla jego średnicy, wyrażonej jako pi, z wartością: 3.141592653589793.

static

SQRT1_2:Number

Stała matematyczna dla pierwiastka kwadratowego dla 1.5 wartości, z zaokrągloną wartością: 0.7071067811865476.

static

SQRT2:Number

Stała matematyczna dla pierwiastka kwadratowego dla 2, z zaokrągloną wartością: 1.4142135623730951.

 

Dostępne metody dla klasy Math

Typ

Nazwa

Opis

static

abs(x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca absolutna wartość dla liczby określonej w parametrze.

static

acos(x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca arcus cosinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.

static

asin(x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca arcus sinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.

static

atan(tangens:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca wartość, w radianach, kąta który tangens jest określony jako parametr.

static

atan2(y:Number, x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca kąt punktu y/x w radianach, zmierzony w lewo od okręgu osi x (gdzie 0,0 określa środek okręgu).

static

ceil(x:Number) : Number

Zwraca pułap określonej liczby lub wyrażenia.

static

cos(x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca cosinus określonego kąta w radianach.

static

exp(x:Number) : Number

Zwraca wartość bazującą na naturalnym algorytmie (e), do potęgi wykładnika określonego w parametrze.

static

floor(x:Number) : Number

Zwraca zaokrągloną w dół liczbę lub wyrażenie określone w parametrze.

static

log(x:Number) : Number

Zwraca naturalny algorytm z parametrem.

static

max(x:Number, y:Number) : Number

Ocenia x oraz y i zwraca większą wartość.

static

min(x:Number, y:Number) : Number

Ocenia x oraz y i zwraca mniejszą wartość.

static

pow(x:Number, y:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca x do potęgi y.

static

random() : Number

Zwraca pseudo-losową liczbę n, gdzie 0 <= n < 1.

static

round(x:Number) : Number

Zaokrągla wartość podaną w parametrze do góry lub na dół, do najbliższej liczby oraz zwraca wynik.

static

sin(x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca sinus od określonego kąta podanego w radianach.

static

sqrt(x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca pierwiastek kwadratowy od określonej liczby podanej w parametrze.

static

tan(x:Number) : Number

Oblicza oraz zwraca tangens od określonego kąta.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors