Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Math sqrt [AS 2]

Oblicza oraz zwraca pierwiastek kwadratowy od określonej liczby podanej w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math SQRT1_2 [AS 2]

Stała matematyczna dla pierwiastka kwadratowego dla 1.5 wartości, z zaokrągloną wartością: 0.7071067811865476.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math SQRT2 [AS 2]

Stała matematyczna dla pierwiastka kwadratowego dla 2, z zaokrągloną wartością: 1.4142135623730951.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math tan [AS 2]

Oblicza oraz zwraca tangens od określonego kąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Matrix (flash.geom.Matrix) [AS 2]

Klasa flash.geom.Matrix reprezentuję transformację matrix. która określa jak wypozycjonować punkty z jednej przestrzeni współrzędnych do drugiej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix a [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix b [AS 2]

Wartość w drugim rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix c [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix d [AS 2]

Wartość w drugim rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix tx [AS 2]

Odległość przez którą przekłada się punkt wzdłuż osi x.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 65/119 |Nastpna
65:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors