Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip moveTo [AS 2]

Porusza, aktualnie rysującym położeniem do współrzędnych (x, y).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _name [AS 2]

Nazwa instancji klipu filmowego. (konwencja: nazwa_mc)
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip nextFrame [AS 2]

Przenosi odtwarzanie filmu do następnej klatki oraz zatrzymuje ją.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy odbiera dane od wywołania MovieClip.loadVariables() .
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onDragOut [AS 2]

Wywołuje się, gdy przycisk myszki zostaje naciśnięty oraz myszka wyjedzie poza obszar obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onDragOver [AS 2]

Wywołuje się, gdy kursor myszki zostanie naciśnięty poza obszarem oraz zostanie najechany na klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onEnterFrame [AS 2]

Wywołuje zapętlenie, według ilości klatek na sekundę z pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onKeyDown [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy posiada skupienie pola tekstowego i naciśnie klawisz.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onKeyUp [AS 2]

Wywołuje się, gdy klawisz zostaje zwolniony.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onKillFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy traci skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 73/119 |Nastpna
73:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors