Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Object protorype [AS 2]

Referencja do super klasy tej klasy lub funkcji obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object registerClass [AS 2]

Przyłącza symbol klipu filmowego z obiektem klasy ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __resolve [AS 2]

Referencja do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, która jest wywoływana jeśli kod ActionScript odwołuje się do niezdefiniowanej właściwości lub metody.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object toString [AS 2]

Zwraca oraz konwertuje określony obiekt jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object unwatch [AS 2]

Usuwa zdarzenie, stworzone przez Object.watch() .
Kategoria: Flash > ActionScript


Object valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywną wartość określonego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object watch [AS 2]

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt poruszania się statku kosmicznego za pomocą strzałek - ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt, który zaczyna się poruszać z prędkością wzsrastającą, siła przyspieszanie zależy od ilości naciśnięcia klawisza strzałki.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Point [AS 2]

Klasa Point reprezentuje lokalizacje w dwu-wymiarowym systemie współrzędnych, gdzie x reprezentuje oś horyzontalną oraz y reprezentuje oś pionową.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point add [AS 2]

Dodaje współrzędne innego punktu do współrzędnych nowo stworzonego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 83/119 |Nastpna
83:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors