Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Point y [AS 2]

Zwraca współrzędną y tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa PrintJob [AS 2]

Klasa PrintJob pozwala ci stworzyć treść oraz wydrukować ją na jednej lub kilku stron.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob addPage [AS 2]

Wysyła określony poziom lub klip filmowy jako pojedynczą stronę do drukowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob pageHeight [AS 2]

Określa wysokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob pageWidth [AS 2]

Określa szerokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob paperHeight [AS 2]

Całkowita wysokość papieru, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob paperWidth [AS 2]

Całkowita szerokość papieru, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob send [AS 2]

Używane jest po PrintJob.start() i PrintJob.addPage() metodach, aby wysłać zbuferowane strony do drukarki.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob start [AS 2]

Wyświetla okno dialogowe z opcjami drukowania dla użytkownika, oraz rozpoczyna buferowanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Rectangle [AS 2]

Klasa Rectangle jest używana do tworzenia oraz modyfikowania obiektów Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 85/119 |Nastpna
85:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors