Loading:


PrintJob start [AS 2]

Klasa: PrintJob

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 7+

 

Wyświetla okno dialogowe z opcjami drukowania dla użytkownika, oraz rozpoczyna buferowanie.

 

Dialogowe okno pozwala użytkownikowi, zmienić ustawienia drukowania. Kiedy metoda PrintJob.start() zwróci potwierzenie, podane właściwości tylko do odczytu zostają zwrócone:

 

Nazwa

Typ

Wskazówka

PrintJob.paperHeight

Number

Points

Ostateczna wysokośc papieru.

PrintJob.paperWidth

Number

Points

Ostateczna szerokość papieru.

PrintJob.pageHeight

Number

Points

Wysokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie; wszystkie marginesu żytkownika sa ignororwane.

PrintJob.pageWidth

Number

Points

Szerokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie; wszystkie marginesu żytkownika sa ignororwane.

PrintJob.orientation

String

 

"portrait" lub "landscape".

 

Po tym jak użytkownik kliknie OK w oknie dialogowym, odtwarzacz zaczyna buferować oraz wysyłać żądane strony do drukowania. Powinieneś użyc polecenia PrintJob.addPage(), aby wysłać strony do buferowania.

 

Ponieważ użytkownik widzi infromacje takie jak "Drukowanie strony 1" zaraz po kliknięciu OK, powienenś wywołać polecenia PrintJob.addPage() oraz PrintJob.send() szybko jak to możliwe.

 

jeśli metoda zwróci FALSE (na przykład jesli użytkownik anuluje akcje drukowania), każde wywołanie do PrintJob.addPage() oraz PrintJob.send() zawiedzie. jednak, możesz testować zwróconą wartość, oraz nie wysyłać poleceń wtedy PrintJob.addPage() w takim przypadku powinieneś usunąć obiekt PrintJob, aby miec pewność, że drukowanie jest wyczyszczone:

 

var moj_pj:PrintJob = new PrintJob();

if (moj_pj.start()) {
    if (moj_pj.addPage(this)) {
    moj_pj.send();
    }
}

delete moj_pj;


Napisz Artyku³

Listing

var moj_pj:PrintJob = new PrintJob();

if (moj_pj.start()) {
    var iloscStron:Boolean = false;

    if (moj_pj.orientation == "portrait") {

    iloscStron = moj_pj.addPage(this,{xMin:0,xMax:600,yMin:0,yMax:800});
    }
    else {

    iloscStron = moj_pj.addPage(this,{xMin:0,xMax:750,yMin:0,yMax:600});
    }

    if (iloscStron) {
    moj_pj.send();
    }
}

delete moj_pj;
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors