Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Archaiczna animacja dynamicznego tekstu - ActionScript 2.0

Skrypt tworzy animację wpisanego przez nas tekstu w zmiennej "tekst", obsługuje on też kodowanie html oraz możliwa jest modyfikacja prędkości całej animacji po przez zmianę zmiennej "prędkość".
Kategoria: Flash > Skrypty


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt pulsacyjnej animacji piłki w ActionScript 3

Skrypt tworzy efekt gładkiego powiększania oraz pomniejszania piłki na scenie, za pomocą Sinusa.
Kategoria: Flash > Skrypty


Rotator zdjęć oraz banerów w ActionScript 3 - wersja podstawowa

Skrypt tworzy gotowy rotator banerów Flash, obrazy są pobierane z pliku XML, oraz co każde 3 sekundy następują przejścia.
Kategoria: Flash > Skrypty


Rysowanie linii w ActionScript 3

Skrypt rysuje linie, gdy użytkownik naciśnie oraz przytrzyma klawisz myszy.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Object [AS 2]

Klasa Object jest główną klasą w hierarchii ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __proto__ [AS 2]

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object registerClass [AS 2]

Przyłącza symbol klipu filmowego z obiektem klasy ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __resolve [AS 2]

Referencja do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, która jest wywoływana jeśli kod ActionScript odwołuje się do niezdefiniowanej właściwości lub metody.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object watch [AS 2]

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 31/35 |Nastpna
31:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors