Loading:


Klasa Object [AS 2]

Klasa: Object

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Klasa Object jest główną klasą w hierarchii ActionScript. Ta klasa zawiera małą liczbę funkcjonalności dostarcczoną przez klasę Object w JavaScript.


Dostępne właściwości dla klasy Object

Typ

Nazwa

Opis

 

constructor:Object

Referencja do konstruktora funkcji, dla danej instancji obiektu.

 

__proto__:Object

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.

static

prototype:Object

Referencja do superklasy tej klasy lub funkcji obiektu.

 

__resolve:Object

Referencja do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, która jest wywoływana jeśli kod ActionScript odwołuje się do niezdefiniowanej właściwości lub metody.Dostępne metody dla klasy Object

Typ

Nazwa

Opis

 

addProperty(nazwa:String, zwracacz:Function, ustawiacz:Function) : Boolean

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające.

 

hasOwnProperty(nazwa:String) : Boolean

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określonej własciwości, czy też nie.

 

isPropertyEnumerable(nazwa:String) : Boolean

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określoną właściwość oraz czy jest ona policzalna.

 

isPrototypeOf(danaKlasa:Object) : Boolean

Określa, czy instancja klasy Object jest w łańcuchu prototypu okreslonego obiektu w parametrze.

static

registerClass(nazwa:String, danaKlasa:Function) : Boolean

Przyłącza symbol klipu filmowego z obiektem klasy ActionScript.

 

toString() : String

Zwraca oraz konwertuje określony obiekt jako ciąg znaków.

 

unwatch(nazwa:String) : Boolean

Usuwa zdarzenie, stworzone przez Object.watch() .

 

valueOf() : Object

Zwraca prywitywną wartość określonego obiektu.

 

watch(nazwa:String, funkcjaZwrotna:Function, [daneUzytkownika:Object]) : Boolean

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.Napisz Artyku³

Listing

var mojObiekt:Object = new Object();
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors