Loading:


Rysowanie linii w ActionScript 3

Skrypt rysuje linie, gdy użytkownik naciśnie oraz przytrzyma klawisz myszy.

 

Wersja On-line:

 Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA PLIKU Rysowanie.as

package
{
        import flash.display.Sprite;
        import flash.events.MouseEvent;
       
        public class Rysowanie extends Sprite
        {
                public function Rysowanie()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        graphics.lineStyle(1);
                        stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, onMouseDown);
                        stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, onMouseUp);
                }
               
                private function onMouseDown(event:MouseEvent):void
                {
                        graphics.moveTo(mouseX, mouseY);
                        stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, onMouseMove);
                }
               
                private function onMouseUp(event:MouseEvent):void
                {
                        stage.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, onMouseMove);
                }
               
                private function onMouseMove(event:MouseEvent):void
                {
                        graphics.lineTo(mouseX, mouseY);
                }
        }
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors