Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ssh2_publickey_add

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().
Kategoria: Funkcje > PHP


IME addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości kiedy IME zdarzenie zostaje wywoływane po przez onIMEComposition zdarzenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


HTML <address> - definiuje blok adresu

Polecenie definiuje blok adresu. Przeglądarki interpretują go jako kursywę.
Kategoria: Kursy > HTML


PDF_add_annotation

Dodaje adnotacje [wycofany]
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_bookmark

Dodaje zakładkę dla bieżącej strony [wycofany]
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_launchlink

Dodaje adnotacje dla bieżącej strony [ wycofany ]
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_locallink

Dodaje połączenie adnotacji dla bieżącej stronie [wycofany]
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_nameddest

Tworzy nazwę dowolnego miejsca na stronie w bieżącym dokumencie
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_note

Ustawia adnotację na bieżącej stronie [wycofany]
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_outline

Dodaje zakładkę dla bieżącej strony [wycofane]
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors