Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip _alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystość), nadana dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip blendMode [AS 2]

Opcje mieszania, nadane dla klipu filmowego. Opcje mieszania są widoczne podczas nakładania się dwóch obrazów na siebie. 2 to przycisk, 1 to inny obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachAudio [AS 2]

Określa źródło dźwięku do odtworzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachBotmap [AS 2]

Załącza obraz bitmapowy do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachMovie [AS 2]

Wybiera symbol z biblioteki oraz dołącza go do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginBitmapFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginFill [AS 2]

Określa początek nowej ścieżki rysowanej.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip clear [AS 2]

Czyści każdą grafikę stworzoną przez skrypt, włącznie z liniami określonymi przez MovieClip.lineStyle().
Kategoria: Flash > ActionScript


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors