Loading:


MovieClip beginBitmapFill [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 3+

 

beginBitmapFill(bmp:BitmapData, [matrix:Matrix], [powtarzenie:Boolean], [wygladzanie:Boolean]) : Void

 

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.

 

Parametry

 

bmp:BitmapData - Obraz bitmapowy dla klipu filmowego.

 

matrix:Matrix [opcjonalny] - Obiek matrix (klasy flash.geom.Matrix class), którego możesz uzyć do okeślenia transformacji dla bitmapy, na przykład możesz obrócić obraz o 45 stopnie (pi/4 radianów):

 

var matrix = new flash.geom.Matrix();
matrix.rotate(Math.PI/4);


powtarzanie:Boolean [opcjonalny] - Powstarzanie sie tła bitmapy do rozmiarów klipu filmowego.

Na przykład mamy podany obraz:


Kiedy wynosi TRUE, wtedywypełnienie wypelnia całą klip:


Jeśli natomiast nie, wtedy tylko boki bitmapy są wypełniane:


 

wygladzenie:Boolean [opcjonalny] - Określa wygładzenie obrazu (TRUE), lub jego brak (gorsza jakość, lecz szybsze wczytanie) FALSE.Napisz Artyku³

Listing

import flash.display.*;
import flash.geom.*;

var bmpd:BitmapData = new BitmapData(20,20);
var rect1:Rectangle = new Rectangle(0,0,10,10);
var rect2:Rectangle = new Rectangle(0, 10, 10, 20);
var rect3:Rectangle = new Rectangle(10, 0, 20, 10);
var rect4:Rectangle = new Rectangle(10, 10, 20, 20);
bmpd.fillRect(rect1, 0xAA0000FF);
bmpd.fillRect(rect2, 0xAA00FF00);
bmpd.fillRect(rect3, 0xAAFF0000);
bmpd.fillRect(rect4, 0xAA999999);

this.createEmptyMovieClip("bmp_fill_mc", this.getNextHighestDepth());
with (bmp_fill_mc) {
    matrix = new Matrix();
    matrix.rotate(Math.PI/8);
    repeat = true;
    smoothing = true;
    beginBitmapFill(bmpd, matrix, repeat, smoothing);
    moveTo(0, 0);
    lineTo(0, 60);
    lineTo(60, 60);
    lineTo(60, 0);
    lineTo(0, 0);
    endFill();
}

bmp_fill_mc._xscale = 200;
bmp_fill_mc._yscale = 200;
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors