Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Własna funkcja tworząca prostokąt w ActionScript 2.0

Funkcja pobiera słowo i zwraca dla niego podpowiedzi oraz ilość wyników z google funkcja korzysta z pliku xml udostępnianego przez google.
Kategoria: Flash > ActionScript


Funkcja wyświetlająca date dzisiaj, wczoraj

Funkcja jest gwarancją zwrócenia indeksu koloru dla żadnego koloru, albo dokładnego koloru lub najbliższego możliwego alternatywnego
Kategoria: Skrypty > PHP


imagecolorset

Funkcja jest gwarancją zwrócenia indeksu koloru dla żądanego obrazka, labo tez dokładnego koloru lub najbliższej możliwej alternatywy
Kategoria: Funkcje > PHP


Pobranie podpowiedzi (suggest) z google dla wpisywanego słowa

Ta funkcja ustawia indeks w palecie określonego koloru. Jest to użyteczne podczas tworzenia efektu flood-fill-like w palecie obrazu bez bez obciążania wykonywania faktycznej flood-fill.
Kategoria: Skrypty > PHP


imagecolorresolve

Funkcja pobiera datę w formie RRRR-MM-DD HH:MM:SS np.(2009-09-19 20:44:53) i zwraca ją w formie np. 29 dni temu, 20:45
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecolorresolvealpha

Funkcja tworzy prostokąt o dowolnych wymiarach oraz kolorze. Funkcja stworzProstokat() przyjmuje 4 parametry:
Kategoria: Funkcje > PHP


Data w formie - dzisiaj, wczoraj, minute , godzine, dni temu

Funkcja imagecopyresampled pobiera prostokątny obszar z obrazka src_image szerokości src_w i wysokości src_h w pozycji src_x, src_y i przenosi w prostokątny obszar docelowego obrazu dst_src
Kategoria: Skrypty > PHP


imagecopyresized

Gotowa funkcja pobierająca datę i zwracająca czas w postaci dzisiaj, wczoraj
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip _parent [AS 2]

Referencja do klipu filmowego lub obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip stopDrag [AS 2]

Kończy wykonywanie metody MovieClip.startDrag().
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 126/136 |Nastpna
126:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors