Loading:


imagecopyresized
bool imagecopyresized ( resource $dst_image , resource $src_image , int $dst_x , int $dst_y , int $src_x , int $src_y , int $dst_w , int $dst_h , int $src_w , int $src_h )

Funkcja imagecopyresampled pobiera prostokątny obszar z obrazka src_image szerokości src_w i wysokości src_h w pozycji src_x, src_y i przenosi w prostokątny obszar docelowego obrazu dst_src


Parametry

 

dst_im -Docelowy link zasobu obrazka

 

src_im Źródło zasobu obrazka

 

dst_x Współrzędna x docelowego punktu

 

dst_y Współrzędna y docelowego punktu

 

src_x - Współrzędna x źródła punktu

 

src_y - Współrzędna y źródła punktu

src_w -
Szerokość źródła

src_h - Wysokość źródła

dst_w - Szerokość przeznaczonego obszaru

dst_h - Wysokość przeznaczonego obszaru

 


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


// Ten przykład wyświetli obraz o połowę mniejszy.
<?php
// plik i jego nowy rozmiar
$filename = 'test.jpg';
$percent = 0.5;

// Content type
header('Content-type: image/jpeg');

// Pobieramy nowy rozmiar
list($width, $height) = getimagesize($filename);
$newwidth = $width * $percent;
$newheight = $height * $percent;

// ładujemy
$thumb = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
$source = imagecreatefromjpeg($filename);

// Przekształcenie
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);

// Wyjście
imagejpeg($thumb);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors