Loading:


Pobranie podpowiedzi (suggest) z google dla wpisywanego słowa

Funkcja pobiera słowo i zwraca dla niego podpowiedzi oraz ilość wyników z google funkcja korzysta z pliku xml udostępnianego przez google.


Funkcja pobierz_google_suggest($slowo) przyjmuje 1 parametr - szukane słowo


Przykładowy wynik dla słowa PHP

phpbb 155000000
php date 100000000
phpmyadmin 6620000
php tutorial 10000000
php array 5880000
php redirect 2600000
php include 55100000
php foreach 30300000
php mail 214000000
phproxy 312000Napisz Artyku³

Listing


<?PHP
function pobierz_google_suggest($slowo){
       
// Pobieramy plik xml google z wynikami podpowiedzi dla naszego słowa do obiektu simplexml
$toplevel = simplexml_load_file('http://www.google.com/complete/search?hl=en&xml=true&qu='.$slowo);

        //-------Pierwsza pętla po sekcji  CompleteSuggestion
        foreach($toplevel -> CompleteSuggestion as $CompleteSuggestion){
        //Pętla pobierająca podpowiedż dla naszego słowa
        foreach($CompleteSuggestion -> suggestion as $suggestion){
        $suggest[] = $suggestion['data'];       
        }
        //Pętla pobierająca ilość wyników dla naszego słowa
        foreach($CompleteSuggestion -> num_queries as $num_queries){
        $wynikow[] = $num_queries['int'];       
        }
        }
       
        //Tutaj już tylko przykładowa obsługa danych do wyświetlenia
        $ile = count($suggest);
        $dane = '';
        for($i=0; $i <$ile; $i++){
                $dane .= $suggest[$i].' '.$wynikow[$i].'<br />';       
        }
        return $dane;
}

echo pobierz_google_suggest('php');
?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors