Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xmlrpc_set_type

Pozycja kursora na nazwie atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::moveToAttribute

Wyszukaj w zakresie nazw dla danego prefiksu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::lookupNamespace

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dokument jest obecnie analizowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::isValid

Wskazuje, czy określona nieruchomość została ustalona.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getParserProperty

Zwraca wartość atrybutu o nazwie i URI przestrzeni nazw lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony w elemęcie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getAttributeNs

Zwraca wartość atrybutu w oparciu o swoje stanowisko lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie umieszczony w elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getAttributeNo

Zwraca wartość nazwy atrybutu lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony w elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getAttribute

Ta metoda kopiuje bieżący węzeł i zwraca odpowiedni obiekt DOM.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::expand

Zamyka wejście do obiektu XMLReader który jest obecnie analizowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::close

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, a okoliczne dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 20/136 |Nastpna
20:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors