Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

void rsort

Ta funkcja sortuje tablicę w porządku odwrotnym (od największego do najmniejszego).
Kategoria: Funkcje > PHP


bool shuffle

Ta funkcja tasuje tablicę (losuje kolejność elementów w niej).
Kategoria: Funkcje > PHP


sizeof

Ta funkcja jest aliasem dla: count().
Kategoria: Funkcje > PHP


void uasort

Funkcja ta sortuje tablicę. Po zakończeniu działania funkcji elementy będą ułożone od najmniejszego do najwiekszego.
Kategoria: Funkcje > PHP


void usort

Funkcja ta sortuje tablicę w taki sposób, że klucze zachowują przypisanie do odpowiednich wartości. Jest to używane głównie przy sortowaniu tablic asocjacyjnych, gdzie znacząca jest kolejność elementów. Funkcja porównująca jest zdefiniowana przez użytkownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_method

Funkcja ta posortuje tablicę według jej wartości korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej. Jeśli chcesz posortować tablicę według skomplikowanych kryteriów, to powinieneś użyć tej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool class_exists

Funkcja call_user_method_array() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func_array() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_methods

Funkcja call_user_method() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Funkcje > PHP


bool sort

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli klasa zadana przez parametr nazwa_klasy została zdefiniowana, FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_method_array

Funkcja ta zwraca tablicę nazw metod zdefiniowanych dla klasy określonej przez parametr nazwa_klasy . W przypadku błędy zwracana jest wartośc NULL.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 80/136 |Nastpna
80:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors