Loading:


bool shuffle
bool shuffle ( array &$tablica )


Ta funkcja tasuje tablicę (losuje kolejność elementów w niej).

Informacja: Ta funkcja przypisuje nowe klucze dla elementów argumentu tablica . Wszystkie istniejące klucze zostaną usunięte.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia shuffle()

<?php
$liczby = range(1,20);
srand((float)microtime()*1000000);
shuffle($liczby);
foreach ($numbers as $number) {
while (list(, $liczba) = each($liczby)) {
    echo "$liczba ";
}
?>

/*
    Informacja: Od PHP 4.2.0 nie ma potrzeby inicjalizować generatora liczb losowych funkcją srand() lub mt_srand(), ponieważ dzieje się to automatycznie.
*/

Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors