Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

dns_check_record

Sprawdza, czy obiekt posiada aktualnie wolne sloty głębi i zwraca numer głębi o jeden wyższy od najwyższego aktualnie zajmowanego slotu.
Kategoria: Funkcje > PHP


dns_get_mx

Zwraca nazwę obiektu zajmującego konkretny slot (poziom) głębi. Jeśli w danym slocie nie ma obiektu, zwracana jest wartość "undefined".
Kategoria: Funkcje > PHP


getNextHighestDepth() [AS 2]

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).
Kategoria: Flash > ActionScript


getInstanceAtDepth() [AS 2]

Ta funkcja jest aliasem dla: checkdnsrr().
Kategoria: Flash > ActionScript


createTextField()

Ta funkcja jest aliasem dla: getmxrr().
Kategoria: Flash > ActionScript


setMask()

Przypisuje obiekt klip filmowy, który będzie stanowił maskę dla innego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadMovie() [AS 2]

Ładuje zwenętrzny plik SWF do głownego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


unloadMovie() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF z głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadVariables() [AS 2]

Ładuje dane z zewnętrznego pliku tekstowego do głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


getBytesLoaded() [AS 2]

Zawiera informację o liczbie danych klipu filmowego (lub głównego filmu), pobranych przez odtwarzacz i umieszczonych w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 99/136 |Nastpna
99:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors