Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

AsBroadcaster.addListener [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


list()

Przypisuje zmienne tak jakby były tablicą. Podobnie jak array(), nie jest na prawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlrpc_server_register_method

Ta funkcja nie jest aktualnie udokumentowana; dostępna jest jedynie lista argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_methods_by_list()

Selektywna dynamicznej klasy metody agregacji do obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_list()

Selektywna dynamicznych właściwości klasy agregacji do obiektu
Kategoria: Funkcje > PHP


xptr_new_context

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_register_ns

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_register_ns_auto

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::getElementsByTagName

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMNodeList zawierających elementy w danej nazwie znacznika.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/21 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors