Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Odwrócenie Warunku - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy warunek, który byłby łatwiejszy do zrozumienia, jeśli byś odwrócił jego znaczenie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Samo Enkapsulowane Zmienne Klasowe - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy uzyskujesz dostęp do zmiennej bezpośrednio, ale sprzęganie (coupling) do zmiennej staje się niewygodne.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Oddzielenie Kodu Danych Dostępu - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy kod danych dostępu jest załączony bezpośrednio w klasie, która posiada inne niezwiązane odpowiedzialności.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Oddzielenie Zapytania od Modifikatora - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy metodę, która zwraca wartość, ale również zmienia status obiektu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozdzielenie Pętli - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy pętle, która robi dwie rzeczy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozdzielenie Tymczasowych Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy tymczasową zmienną przypisana więcej niż raz, ale nie jest zmienną pętli czy też nie kolekcjonuje tymczasowej zmiennych.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zastąpienie Algorytmu - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy chcemy zastąpić algorytm na jeden, który jest sprytniejszy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Korzystanie z puli połączeń - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy połączenia bazy danych nie są wspólne. Zamiast tego, klienci zarządzają własnymi połączeniami, aby wywołać połączenia do baz danych.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Metoda uproszczająca aktualizację wielu rekordów w bazie MySQL

Podana metoda wykonuje zapytanie UPDATE dla wielu rekordów w jednym zapytaniu, po przez odwołanie się do metody w 1 linii kodu.
Kategoria: Skrypty > PHP


System wiadomości prywatnych w php.

Czym jest i do czego może nam się przydać? Mówiąc "system wiadomości prywatnych", mam na myśli zestaw skryptów obsługujących wiadomości, które użytkownicy mogą przesyłać między sobą, w obrębie naszego serwisu. Naturalnie nasuwa się pytanie, w jakim celu mamy wzbogacać naszą witrynę w takowy. Odpowiedzi może być wiele, jedną z nich, tą, która posłużyła mi za motywację do napisania skryptów, jest chęć umożliwienia łatwiejszej komunikacji między użytkownikami. Oczywiście taki zabieg ma sens zazwyczaj wtedy, kiedy nasz serwis porusza konkretne, tematyczne zagadnienia i zrzesza ludzi chcących wymieniać ze sobą jakiekolwiek informacje lub poglądy. Pierwszym nieodłącznym elementem tego typu witryny jest forum dyskusyjne, a drugim, moim zdaniem, właśnie narzędzie do komunikacji prywatnej - nie wszystko przecież chcemy przedstawiać ogółowi. Jeśli więc zdecydujemy się napisać tego typu system, powinniśmy rozważyć, jakie wymagania musi spełniać nasz serwis. W zasadzie nie jest ich wiele i są one oczywiste. Mianowicie musi on być stroną WWW generowaną dynamicznie, opartą na bazie danych lub systemie zapisu danych do plików. Serwis powinien także umożliwiać personalizację ustawień dla wielu użytkowników. Jak to będzie działać? Na pozór, stworzenie takich skryptów może wydawać się bardzo skomplikowane. Bo przecież każdy użytkownik musiałby mieć własną skrzynkę, adres i tak dalej. Nic bardziej mylnego! W wersji, którą przedstawię w poniższym przykładzie, użyjemy trzech plików i opcjonalnie czwartego: newmail.php, mymail.php, sentmail.php oraz onlynewmail.php. Oczywiście, wszystko to można by zawrzeć w jednym pliku, a następnie metodą GET informować nasz system czy aktualnie ma wywołać skrzynkę nadawczą, czy odbiorczą itp., ale uznałem, że takie rozwiązanie niepotrzebnie skomplikowałoby kod i utrudniło wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w przyszłości. Poza samymi skryptami, potrzebować będziemy tabeli bazy danych (lub ewentualnie katalogu plików, jednak w tym przykładzie zdecydowałem się użyć bazy danych, z uwagi na prostotę wykorzystania oraz bezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą takie rozwiązanie) i właśnie od jej struktury zaczniemy tworzyć nasz system.
Kategoria: Kursy > PHP


Poprzednia | 26/27 |Nastpna
26:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors