Loading:


Metoda uproszczająca aktualizację wielu rekordów w bazie MySQL

Opis funkcji:

 

Podana metoda wykonuje zapytanie UPDATE dla wielu rekordów w jednym zapytaniu, po przez odwołanie się do metody w 1 linii kodu.

 

Parametry funkcji:

 

Skrypt oczeukje 3 parametrów: nazwę tabeli, tablicę asocjacyjną oraz warunek do spełnienia. Należy zauważyć że format tablicy z danymi jest następujący:

$tablica[numer_indexu]["nazwa_koumny_w_tabeli"] = "wartość kolumny";

 

Wywołanie funkcji:

 

 updateToDB("moja_tabela", $tablicaAsocjacyjna, "WHERE id=5");

 

UWAGA: Metoda powinna być wklejona do istniejącej już klasy PHP oraz w kontrsuktorze tej klasy powinna być zdeklarowana zmienna: $db która odpowiada za połączenie do bazy danych. Napisz Artyku³

Listing

public function updateToDB($tableName, $sqlArray, $condition) {
        global $db;
        foreach($sqlArray as $key => $value) {
                $setQuery .= " ".$key."='".$value."', ";
        }
        $setQuery = trim(substr($setQuery, 0, -2));
        $query = "UPDATE ".$tableName." SET ".$setQuery." ".$condition." LIMIT 1";
               
        //echo $query;
        $this->dbResult = $db->query($query);
        if($this->dbResult)
                return true;
        else
                return false;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors