Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.sort [AS 2]

Zwraca liczbę elementów w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.sortOn [AS 2]

Usuwa ostatni dodany element do tablicy oraz zwraca usunięty element.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.length [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy oraz zwraca nową długość tablicy po dodaniu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.pop [AS 2]

Odwraca porządek elementów w tablicy w sposób odwrotny od bieżącego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.push [AS 2]

Usuwa pierwszy element z tablicy oraz zwraca wyrzucony wpis.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.reverse [AS 2]

Zwraca nową tablicę która zawiera tylko przedział z wybranych elementów innej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.shift [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy w porządku naturalny, czyli od a do z. Podczas sortowania domyślnie metoda odróżnia wielkość znaków w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.slice [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy odwołując się do jednego lub wielu pól dla obiektów tablicy. Metoda jest najczęściej używana dla tablic asocjacyjny, czyli z więcej niż jedną wartością dla jednego wpisu w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.splice [AS 2]

Usuwa określony elementy z tablicy ustalając początkową wartość indeksu oraz ilość elementów będących za nim do usunięcia, oprócz tego dodaje obiekt w miejscu pierwszego usuniętego indeksu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors