Loading:


Array.sort [AS 2]

Klasa: Array

Kompatybilność: ActionScript 2.0, Flash7+

 

Sortuje elementy w tablicy w porządku naturalny, czyli od a do z. Podczas sortowania domyślnie metoda odróżnia wielkość znaków w tablicy.

 

Metoda przyjmuję również dwa opcjonalne (czyli nie wymagane) parametry pierwszy znich jest sposób porównywania, drugim zato tryb sortowania.

 

Metoda zwraca posortowaną tablicę według odpowiedniego trybu sortowania.

 

Sposoby porównywania:

 • -1, jeśli A powinno sie pojawic przed B w sortowaniu
 • 0, jeśli A ma się równać B
 • 1, jeśli A powinno sie pojawić za B w sortowaniu

 

 

Tryby sortowania dla metody Array.sort

Typ

Nazwa

Opis

static

CASEINSENSITIVE:Number

Podczas sortowania wielkość znaków jest ignorowana.

static

DESCENDING:Number

Właściwość dla sortowania, w kolejności odwrotnej od pierwotnej (tak samo jak desc w sql).

static

NUMERIC:Number

Właściwość dla sortowania, ustawia sortowanie numerowe (nie dla ciągów znaków) np 1, 2, 3.

static

RETURNINDEXEDARRAY:Number

Ustawia, że sortowania zwróci zindeksowaną tablicę jako wynik dla metod: sort() lub sortOn().

static

UNIQUESORT:Number

Właściwość dla sortowania, stała ta określa unikalne sortowanie wymogu.

 

 Napisz Artyku³

Listing

//Przykład 1 - sortowanie według różnych trybów

var owoce_array:Array = new Array("pomarancze", "jablka", "truskawki", "ananasy", "wisnie");
trace(owoce_array); // zwróci: pomarancze,jablka,truskawki,ananasy,wisnie.

owoce_array.sort();
trace(owoce_array); // zwróci: ananasy,jablka,pomarancze,truskawki,wisnie

owoce_array.sort(Array.DESCENDING);
trace(owoce_array); // zwróci: wisnie,truskawki,pomarancze,jablka,ananasy


// Przykład 2 - sortowanie z wykorzystaniem sposobu porównania elementów

var hasla_array:Array = new Array("mom:glam", "ana:ring", "jay:mag", "anne:home", "regina:silly");
function order(a, b):Number {
    var imie1:String = a.split(":")[0];
    var imie2:String = b.split(":")[0];
    if (imie1<imie2) {
    return -1;
    } else if (imie1>imie2) {
    return 1;
    } else {
    return 0;
    }
}
trace("Nieposortowane:");
trace(hasla_array);
//zwróci: mom:glam,ana:ring,jay:mag,anne:home,regina:silly.

hasla_array.sort(order);
trace("Posortowane:");
trace(passwords_array);
//zwróci: ana:ring,anne:home,jay:mag,mom:glam,regina:silly.
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors