Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Phar::isValidPharFilename()

Zwraca tablice array z nazwami załączonych lub wymaganych plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_included_files()

Zwraca tablice array z nazwami załączonych lub wymaganych plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_included_files()

Pozycja kursora atrybutu w określonych nazwach.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::moveToAttributeNs

Zwraca czy podana nazwa pliku jest ważne phar pliku, który zostanie rozpoznany jako phar archiwum przez phar rozszerzenie.
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_method_array

Funkcja call_user_method_array() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func_array() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_method

Funkcja call_user_method() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Funkcje > PHP


bool class_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli klasa zadana przez parametr nazwa_klasy została zdefiniowana, FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_methods

Funkcja ta zwraca tablicę nazw metod zdefiniowanych dla klasy określonej przez parametr nazwa_klasy . W przypadku błędy zwracana jest wartośc NULL.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_vars

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_subclass_of

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt obiekt należy do klasy która jest podklasą klasy nazwa_klasy , FALSE w przeciwnym przypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors