Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

finfo_set_flags()

Ta funkcja ustawia różne opcje Fileinfo. Opcje można również ustawić w finfo_open() bezpośrednio, lub dzięki innym Fileinfo funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


basename()

Z podanego łańcucha zawierającego ścieżkę do pliku, funkcja zwraca samą nazwę pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


chmod()

Dokonuje zmiany praw pliku na podane w zmiennej $prawa .
Kategoria: Funkcje > PHP


chown()

Dokonuje zmiany właściciela pliku nazwa_pliku na użytkownika podanego w parametrze użytkownik .
Kategoria: Funkcje > PHP


clearstatcache()

Czyści bufor statusu pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


copy()

Kopiuje plik z $źródło do $przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > PHP


delete()

To jest ślepy wpis aby zadowolić ludzi którzy szukają unlink() lub unset() w nie właściwym miejscu.
Kategoria: Funkcje > PHP


dirname()

Zwraca nazwę katalogu, będącego składową ścieżki
Kategoria: Funkcje > PHP


disk_free_space()

Zwraca ilość wolnego miejsca w katalogu
Kategoria: Funkcje > PHP


disk_total_space()

Zwraca całkowity rozmiar katalogu
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 60/105 |Nastpna
60:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors