Loading:


clearstatcache()
void clearstatcache ( void )

Kiedy używasz stat(), lstat() lub dowolnej z funkcji wymienionej niżej, PHP buforuje informacje, zwrócone przez te funkcje w celu zapewnienia większej wydajności. Jednakże, w kilku przypadkach, możesz chcieć wyczyścić zbuforowane informacje. W przypadku, gdy ten sam plik jest sprawdzany wiele razy w tym samym skrypcie i istnieje obawa, że plik ten zostanie zmieniony lub usunięty podczas pracy skryptu, możesz wywołać czyszczenie bufora stanu. W takim przypadku, możesz użyć funkcji clearstatcache() do wyczyszczenia informacji o pliku zbuforowanej przez PHP.

 

Weź pod uwagę, że PHP nie buforuje informacji o nie istniejących plikach. Jeśli wywołasz file_exists() na pliku, który nie istnieje zostanie zwrócone FALSE dopóki nie stworzysz tego pliku. Jeśli go utworzysz funkcja zwróci TRUE nawet jeśli go później skasujesz. unlink() czyści automatycznie bufor.

 

Informacja: Ta funkcja buforuje informacje o podanych nazwach plików, więc potrzebujesz wywoływać clearstatcache() jeśli wykonujesz wiele operacji na tym samym pliku i potrzebujesz aby informacje o tym pliku nie były buforowane.

Dotyczy funkcji stat(), lstat(), file_exists(), is_writable(), is_readable(), is_executable(), is_file(), is_dir(), is_link(), filectime(), fileatime(), filemtime(), fileinode(), filegroup(), fileowner(), filesize(), filetype() i fileperms().

 

Zwracane wartości

żadna wartość nie jest zwracana.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors