Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

http_send_file

Nagłowek Content-Disposition jest bardzo użyteczny jeśli dane aktualnie wysyłane pochodzą z pliku lub czegoś podobnego, które powinny być "zapisane" przez klienta/użytkownika (np. przez okienko popup przeglądarki "Zapisz jako...").
Kategoria: Funkcje > PHP


loadMovie() [AS 2]

Wysyła plik ze wsparciem dla (mulitple (wielu)) zakresów żądania To zachowanie funkcji i dalsze działania zależą od następujących ustawień INI http.send.not_found_404 i http.log.not_found.
Kategoria: Flash > ActionScript


unloadMovie() [AS 2]

Zwraca aktualną głębie (numer poziomu) zduplikowanego lub osadzonego obiektu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadSound() [AS 2]

Zmienia poziomy dwóch zduplikowanych lub dodanych klipów filmowych. Metoda ta może posłużyć do umieszczania jednego klonu klipu filmowego nad (lub pod) innym klonem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zastosowanie stylu CSS dla tekstu z Flasha [AS 2]

Ładuje zwenętrzny plik SWF do głownego filmu SWF.
Kategoria: Flash > Skrypty


http_send_content_disposition

Usuwa załadowany plik SWF z głównego filmu SWF.
Kategoria: Funkcje > PHP


getDepth() [AS 2]

Ładuje dane z zewnętrznego pliku tekstowego do głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


swapDepths() [AS 2]

Tworzy nowy klon pliku dźwiękowego (AIF lub WAV), dostepnego w bibliotece.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadVariables() [AS 2]

Wczytuje do obiektu Sound osobne źródło dźwięku MP3 (na ogół plik MP3).
Kategoria: Flash > ActionScript


attachSound() [AS 2]

Skrypt tworzy pole tekstowe, do którego dołącza osobny plik CSS dla formatowania wielkości, koloru oraz innych własności tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 18/59 |Nastpna
18:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors