Loading:


http_send_content_disposition
bool http_send_content_disposition ( string $filename [, bool $inline = FALSE ] )

Wysyła Content-Disposition (opis zawartości) 

Nagłowek Content-Disposition jest bardzo użyteczny jeśli dane aktualnie wysyłane pochodzą z pliku lub czegoś podobnego, które powinny być "zapisane" przez klienta/użytkownika (np. przez okienko popup przeglądarki "Zapisz jako...").

Informacja: Ta funkcja będzie przypuszczalnie użyta w powiązaniu z http_send_data(), http_send_file() i http_send_stream().

Parametry

 

filename -  nazwa pliku,  powinno zostać wyświetlone okno dialogowe "Zapisz jako..."

inline -  Jeśli ustawione na TRUE i przeglądarka wie jaki jesy uchwyt typu zawartoście, to prawdopodobnie  nie będzie powodować  zamknięcia okna popup


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors