Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

linkinfo

Liczba określająca, zbiór współrzędnych x pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


TextField _x [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych y pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _y [AS 2]

Zwraca współrzędną x pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xmouse [AS 2]

Zwraca współrzędną y pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _ymouse [AS 2]

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _yscale [AS 2]

linkinfo() zwraca pole st_dev o strukturze unix'owej funkcji (języka C) stat, pole zwracane jest poprzez wywołanie systemowe lstat.
Kategoria: Flash > ActionScript


popen

Otwiera potok do procesu uruchomionego przez rozwidlenie polecenia (ang. forking) podanego w parametrze polecenie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Aktywacja konta przez E-Mail

Ogólne działanie skryptu będzie polegało na: - rejestracji użytkownika - sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych - wysłanie listu z kodem aktywacyjnym - aktywacja konta, jeśli kod oraz pozostałe parametry zgadzają się
Kategoria: Skrypty > PHP


Klasa XMLUI [AS 2]

Obiekt XMLUI pozwala komunikować się z plikami SWF, które używają własnego interfejsu użytkownika dla Flash autoryzowanego narzędzia rozszerzonej funkcjonalności (jak np Zachowania, Polecenia, Efekty oraz Narzędzia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 14/19 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors