Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DisplacementMapFilter mapPoint [AS 2]

Wartośćkt flash.geom.Point która zawiera różnicę lewo-górnego rogu, klipu filmowego, a lewego-górnego rogu mapującego obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie wyników z bazy danych w partiach z użyciem operatora %

Skrypt pobiera z bazy danych obrazki i dzieli je na partie po 4.
Kategoria: Skrypty > PHP


Klasa ExternalInterface [AS 2]

Klasa ExternalInterface jest zewnętrznym API, aplikacja interfejsu programistycznego, która umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy ActionScript oraz obiektem Flash Player, na przykład strona HTML z JavaSript, lub aplikacja pulpitowa z osadzonym Flash Player'em.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa FileReference [AS 2]

Klasa FileReference zapewnia środki do wysłania oraz pobrania plików pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onUploadCompleteData [AS 2]

Wywołuje się, po otrzymanych danych od serwera, zaraz po zakończeniu wysyłania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Function [AS 2]

Obydwie: stworzone przez użytkownika, oraz wbudowane funkcje w ActionScript reprezentują obiekty Function, które są instancjami klasy Function.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 30/69 |Nastpna
30:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors