Loading:


GradientBevelFilter quality [AS 2]

Klasa: GradientBevelFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakośćm natomiast 3 już wysoką jakość.Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.GradientBevelFilter;

var mc:MovieClip = ustawFiltr("qualityPrzykład");

.onRelease = function() {
    var arr:Array = this.filters;
    arr[0].quality = 1;  //niska jakość
    this.filters = arr;
}

function ustawFiltr(nazwa:String):MovieClip {
    var art:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(nazwa, this.getNextHighestDepth());
    var w:Number = 150;
    var h:Number = 150;
    art.beginFill(0xCCCCCC);
    art.lineTo(w, 0);
    art.lineTo(w, h);
    art.lineTo(0, h);
    art.lineTo(0, 0);
   
    var colors:Array = [0xFFFFFF, 0xCCCCCC, 0x000000];
    var alphas:Array = [1, 0, 1];
    var ratios:Array = [0, 128, 255];
    var filtr:GradientBevelFilter = new GradientBevelFilter(5, 225, colors, alphas, ratios, 5, 5, 5, 2, "inner", false);
   
    art.filters = new Array(filtr);
    return art;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors