Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle bottomRight [AS 2]

Zwraca lokację prawego-dolnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle bottom [AS 2]

Zwraca sumę właściwości y oraz height .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt Rectangle z tymi samymi wartościami dla x, y, width, oraz height właściwości jak oryginał obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle contains [AS 2]

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Recangle containsPoint [AS 2]

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle containsRectangle [AS 2]

Określa, czy określony obiekt Rectangle określony przez rect parametr jest zawarty w tym obiekcie Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle equals [AS 2]

Określa, czy obiekt określony przez toCompare parametr jest równy do tego obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle height [AS 2]

Zwraca wysokość prostokąta, w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle inflate [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle przez określoną liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle inflatePoint [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors