Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

StyleSheet getStyle [AS 2]

Zwraca kopię obiektu styli dołączonych do określonego stylu (nazwa).
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet getStyleNames [AS 2]

Zwraca tablicę zawierającą nazwy (jako ciągi znaków) wszystkich zarejestrowanych arkuszy stylów.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet load [AS 2]

Rozpoczyna ładowanie pliku CSS do obiektu StyleSheet.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet parseCSS [AS 2]

Przetwarza CSS w cssTekst oraz wczytuje StyleSheet z nimi.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacja load() jest zakończona.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet setStyle [AS 2]

Dodaje nowy styl z określonej nazwy do obiektu StyleSheet.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet transform [AS 2]

Rozszerza możliwości przetwarzania CSS.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa System [AS 2]

Klasa System zawiera właściwości relatywne do odpowiednich operacji, które mają miejsce na komputerze użytkownika, jak na przykład operacje z wspólnymi obiektami, lokalnymi ustawieniami dla kamer oraz mikrofony i użycie Schowka.
Kategoria: Flash > ActionScript


System exactSettings [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy użyć superdomen (false) czy też tej samej domeny (true) pasujących do reguł, podczas uzyskania dostępu do lokalnych ustawień (takich jak kamera czy mikrofon dostępu do uprawnień) lub lokalnie trwałych danych (wspólne obiekty).
Kategoria: Flash > ActionScript


System onStatus [AS 2]

Obsługa zdarzenienia: dostarcza super zdarzenia dla odpowiednich obiektów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 111/145 |Nastpna
111:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors