Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextRenderer displayMode [AS 2]

Kontroluje wykonywanie zaawansowanego wygładzenia tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer maxLevel [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer setAdvancedAntialiasingTable [AS 2]

Ustawia własne ciągłą obrysowaną modulację (CSM) na podstawie danych z tabeli dla czcionki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Usuwanie elementu z tablicy na podstawie wartości [ Array remove ]

Skrypt usuwa jeden element podany jako parametru z dowolnej tablicy.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Własna grafika dla elementów formularza: checbox & radio button & select

Skrypt podstawia własną(zdefiniowaną przez użytkownika) grafikę dla checkbox 'ów, list rozwijanych oraz radio przycisków.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Klasa TextSnapshot [AS 2]

Obiekty TextSnapshot pozwalają Ci pracować ze statycznym tekstem w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot findText [AS 2]

Wyszukuje określony obiekt TextSnapshot oraz zwraca pozycję pierwszego znalezionego słowa znalezionego po startIndex.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getCount [AS 2]

Zwraca liczbę znaków w obiekcie TextSnapshot.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelected [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, określającą, czy obiekt TextSnapshot zawiera zaznaczony tekst w określonym przedziale.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelectedText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez korespondującą metodę TextSnapshot.setSelected() .
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 122/145 |Nastpna
122:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors