Loading:


TextRenderer setAdvancedAntialiasingTable [AS 2]

Klasa: TextRenderer

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

static setAdvancedAntialiasingTable(nazwaCzcionki:String, stylCzcionki:String, typKoloru:String, tabelaZaawansowanegoWygladzenia:Array) : Void

 

Ustawia własne ciągłą obrysowaną modulację (CSM) na podstawie danych z tabeli dla czcionki.

 

Flash Player próbuje sam wykryć najlepsze CSM dla twojej czcionki. Jeśli nie jest w pełni usatysfakcjonowany wyborem Flash Player, wtedy może stworzyć je samemy, przez użycie tej metody.


Parametry

 

nazwaCzcionki:String - Nazwa czcionki, na którą próbujesz nadać ustawienia.

stylCzcionki:String - Styl czcionki, może być: "bold", "bolditalic", "italic", lub "none".

typKoloru:String - Ta wartość może wynosić: "dark" lub "light".

tabelaZaawansowanegoWygladzenia:Array - Tablica ustawień CSM dla określonej czcionki. Każde ustawienie jest obiektem z podanymi właściwościami:

 • fontSize
 • insideCutOff
 • outsideCutOff

 

Tablica advancedAntialiasingTable może zawierać kilka wpisów, ktore określają ustawienia CSM dla różnych rozmiarów czcionek.Napisz Artyku³

Listing

var antiAliasEntry_1 = {fontSize:24, insideCutoff:1.61, outsideCutoff:-3.43};
var antiAliasEntry_2 = {fontSize:48, insideCutoff:0.8, outsideCutoff:-0.8};
var arialTable:Array = new Array(antiAliasEntry_1, antiAliasEntry_2);

var lbl_1:TextField = createLabel(0, 0, 300, 100, 24);
var lbl_2:TextField = createLabel(0, 100, 300, 100, 48);

TextRenderer.setAdvancedAntialiasingTable("Arial", "none", "dark", arialTable);

function createLabel(x:Number, y:Number, width:Number, height:Number, fontSize:Number):TextField {
    var depth:Number = this.getNextHighestDepth();
   
    var tmpTxt = this.createTextField("txt_" + depth, depth, x, y, width, height);
    tmpTxt.antiAliasType = "advanced";
    tmpTxt.gridFitType = "pixel";
    tmpTxt.border = true;
    tmpTxt.text = "Hello World";
    tmpTxt.embedFonts = true;
    tmpTxt.setTextFormat(getTextFormat(fontSize));
    return tmpTxt;
}

function getTextFormat(fontSize:Number):TextFormat {
    var tf:TextFormat = new TextFormat();
    tf.align = "center";
    tf.size = fontSize;
    tf.font = "myArial";
    return tf;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors