Loading:


Własna grafika dla elementów formularza: checbox & radio button & select

Skrypt podstawia własną(zdefiniowaną przez użytkownika) grafikę dla checkbox 'ów, list rozwijanych  oraz radio przycisków.

 

Jedyne co musimy zrobić , aby nasz element był przekształcony to nadanie mu klasy "styled", na przykład:

 

<input type="checkbox" class="styled" />

 

Pamiętajmy również, aby podstawić obrazek który będzie reprezentował element, w jednym obrazie musimy ustawić 4 stany jeden pod drugim o takich samych wysokościach.Napisz Artyku³

Listing

//KOD JavaScript
var checkboxHeight = "25";
var radioHeight = "25";
var selectWidth = "190";


/* No need to change anything after this */


document.write('<style type="text/css">input.styled { display: none; } select.styled { position: relative; width: ' + selectWidth + 'px; opacity: 0; filter: alpha(opacity=0); z-index: 5; } .disabled { opacity: 0.5; filter: alpha(opacity=50); }</style>');

var Custom = {
        init: function() {
                var inputs = document.getElementsByTagName("input"), span = Array(), textnode, option, active;
                for(a = 0; a < inputs.length; a++) {
                        if((inputs[a].type == "checkbox" || inputs[a].type == "radio") && inputs[a].className == "styled") {
                                span[a] = document.createElement("span");
                                span[a].className = inputs[a].type;

                                if(inputs[a].checked == true) {
                                        if(inputs[a].type == "checkbox") {
                                                position = "0 -" + (checkboxHeight*2) + "px";
                                                span[a].style.backgroundPosition = position;
                                        } else {
                                                position = "0 -" + (radioHeight*2) + "px";
                                                span[a].style.backgroundPosition = position;
                                        }
                                }
                                inputs[a].parentNode.insertBefore(span[a], inputs[a]);
                                inputs[a].onchange = Custom.clear;
                                if(!inputs[a].getAttribute("disabled")) {
                                        span[a].onmousedown = Custom.pushed;
                                        span[a].onmouseup = Custom.check;
                                } else {
                                        span[a].className = span[a].className += " disabled";
                                }
                        }
                }
                inputs = document.getElementsByTagName("select");
                for(a = 0; a < inputs.length; a++) {
                        if(inputs[a].className == "styled") {
                                option = inputs[a].getElementsByTagName("option");
                                active = option[0].childNodes[0].nodeValue;
                                textnode = document.createTextNode(active);
                                for(b = 0; b < option.length; b++) {
                                        if(option[b].selected == true) {
                                                textnode = document.createTextNode(option[b].childNodes[0].nodeValue);
                                        }
                                }
                                span[a] = document.createElement("span");
                                span[a].className = "select";
                                span[a].id = "select" + inputs[a].name;
                                span[a].appendChild(textnode);
                                inputs[a].parentNode.insertBefore(span[a], inputs[a]);
                                if(!inputs[a].getAttribute("disabled")) {
                                        inputs[a].onchange = Custom.choose;
                                } else {
                                        inputs[a].previousSibling.className = inputs[a].previousSibling.className += " disabled";
                                }
                        }
                }
                document.onmouseup = Custom.clear;
        },
        pushed: function() {
                element = this.nextSibling;
                if(element.checked == true && element.type == "checkbox") {
                        this.style.backgroundPosition = "0 -" + checkboxHeight*3 + "px";
                } else if(element.checked == true && element.type == "radio") {
                        this.style.backgroundPosition = "0 -" + radioHeight*3 + "px";
                } else if(element.checked != true && element.type == "checkbox") {
                        this.style.backgroundPosition = "0 -" + checkboxHeight + "px";
                } else {
                        this.style.backgroundPosition = "0 -" + radioHeight + "px";
                }
        },
        check: function() {
                element = this.nextSibling;
                if(element.checked == true && element.type == "checkbox") {
                        this.style.backgroundPosition = "0 0";
                        element.checked = false;
                } else {
                        if(element.type == "checkbox") {
                                this.style.backgroundPosition = "0 -" + checkboxHeight*2 + "px";
                        } else {
                                this.style.backgroundPosition = "0 -" + radioHeight*2 + "px";
                                group = this.nextSibling.name;
                                inputs = document.getElementsByTagName("input");
                                for(a = 0; a < inputs.length; a++) {
                                        if(inputs[a].name == group && inputs[a] != this.nextSibling) {
                                                inputs[a].previousSibling.style.backgroundPosition = "0 0";
                                        }
                                }
                        }
                        element.checked = true;
                }
        },
        clear: function() {
                inputs = document.getElementsByTagName("input");
                for(var b = 0; b < inputs.length; b++) {
                        if(inputs[b].type == "checkbox" && inputs[b].checked == true && inputs[b].className == "styled") {
                                inputs[b].previousSibling.style.backgroundPosition = "0 -" + checkboxHeight*2 + "px";
                        } else if(inputs[b].type == "checkbox" && inputs[b].className == "styled") {
                                inputs[b].previousSibling.style.backgroundPosition = "0 0";
                        } else if(inputs[b].type == "radio" && inputs[b].checked == true && inputs[b].className == "styled") {
                                inputs[b].previousSibling.style.backgroundPosition = "0 -" + radioHeight*2 + "px";
                        } else if(inputs[b].type == "radio" && inputs[b].className == "styled") {
                                inputs[b].previousSibling.style.backgroundPosition = "0 0";
                        }
                }
        },
        choose: function() {
                option = this.getElementsByTagName("option");
                for(d = 0; d < option.length; d++) {
                        if(option[d].selected == true) {
                                document.getElementById("select" + this.name).childNodes[0].nodeValue = option[d].childNodes[0].nodeValue;
                        }
                }
        }
}
window.onload = Custom.init;

//KOD CSS:

.checkbox, .radio {
        width: 19px;
        height: 25px;
        padding: 0 5px 0 0;
        background: url(checkbox.gif) no-repeat;
        display: block;
        clear: left;
        float: left;
}
.radio {
        background: url(radio.gif) no-repeat;
}
.select {
        position: absolute;
        width: 158px; /* With the padding included, the width is 190 pixels: the actual width of the image. */
        height: 21px;
        padding: 0 24px 0 8px;
        color: #fff;
        font: 12px/21px arial,sans-serif;
        background: url(select.gif) no-repeat;
        overflow: hidden;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors