Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja concat (Metoda obiektu: Array)

Zwraca nową tablicę złożoną z tablicy, na której wywołano tę metodę, połączonej z innymi podanymi tablicami lub wartościami.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja indexOf (Metoda obiektu: Array)

Zwraca pierwszy (najmniejszy) indeks elementu w tablicy równego podanej wartości lub -1, gdy nie znaleziono takiego elementu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript join (Metoda obiektu: Array)

Łączy wszystkie elementy tablicy w jeden łańcuch znaków.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript lastIndexOf (Metoda obiektu: Array)

Zwraca ostatni indeks, pod którym podany element może być znaleziony w tablicy, lub -1 jeśli nie jest obecny. Tablica jest przeszukiwana od końca, zaczynając od indeksu fromIndex
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja slice (Metoda obiektu: Array)

Wydobywa fragment tablicy i zwraca go jako nową tablicę.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Array)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Array)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący daną tablicę wraz z jej elementami.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Object)

Zwraca wartość podstawową danego obiektu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Wykrywanie wciśniętego klawisza klawiatury w ActionScript 3.0

Skrypt pokazuje jak za pomocą zewnętrznej klasy AS o nazwie Wcisnieto, można sprawdzić jaki klawisz został naciśnięty. Przykład wyświetla aktualny klawisz, jego znak oraz kod.
Kategoria: Flash > Skrypty


Tworzenie suwaka ( scroll bar ) przy użyciu wyłącznie kodu ActionScript 3.0

Skrypt jest stworzony z 3 plików AS: Scroll.as, ScrollApp.as, StageDetector.as oraz jednego pliku FLA, który używa klasy Scroll . Suwak działa na zasadzie "przyciągnij i upuść" oraz używa mechanizmu scrolowania na myszce.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 41/145 |Nastpna
41:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors