Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ColorTransform redOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału czerwonego, po tym gdy zostaje pomnożona przez redMultiplier.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform rgb [AS 2]

Wartość koloru RGB dla obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform toString [AS 2]

Formatuje oraz zwraca ciąg znaków który opisuje wszystkie właściwości obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ContextMenu [AS 2]

Klasa ContextMenu dostarcza kontrolę podczas działania programu do kontekstowego menu Flash Player'a, które pojawia się podczas naciśnięcia prawym przyciskiem myszy na filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu builtInItems [AS 2]

Obiekt, który posiada wartości typu Boolean, właściwości: zoom, quality, play, loop, rewind, forward_back, oraz print.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu copy [AS 2]

Tworzy kopię określonego obiektu ContextMenu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu customItems [AS 2]

Tablica z obiektami ContextMenuItem.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu hideBuiltInItems [AS 2]

Ukrywa wszystkie wbudowane wpisy menu (z wyjątkiem ciągów znaków) w określonym obiekcie ContextMenu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu onSelect [AS 2]

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła kontekstowe menu Flash Player'a, ale tuż przed tym gdy menu zostaje wyświetlone.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ContextMenuItem [AS 2]

Klasa ContextMenuItem pozwala ci na utworzenie własnego wpisu do menu kontekstowego wyświetlanego w Flash Player'rze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 50/145 |Nastpna
50:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors