Loading:


Klasa ContextMenuItem [AS 2]

Klasa: ContextMenuItem

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 7+

 

public ContextMenuItem(naglowek:String, funkcjaWywolawcza:Function, [separator:Boolean], [aktywny:Boolean], [widoczny:Boolean])

 

Parametry

 

naglowek:String - Nazwa wpisu.

 

callbackFunction:Function - Funkcja, która zostanie wywołana po naciśnięciu na wpisu z menu.

 

separator:Boolean [opcjonalny] - Określenie czy wpis ma posiadać nad sobą separator liniowy. Domyślnie FALSE.

 

aktywny:Boolean [opcjonalny] - Określenie czy wpis ma być aktywny. Domyślnie TRUE.

 

widoczny:Boolean [opcjonalny] - Określenie czy wpis ma być widoczny. Domyślnie TRUE.

 

Opis

Klasa ContextMenuItem pozwala ci na utworzenie własnego wpisu do menu kontekstowego wyświetlanego w Flash Player'rze. Każdy obiekt ContextMenuItem posiada nagłówek (tekst), który jest wyświetlany w menu oraz połączoną funkcję, która zostaje wywoływana kiedy dany wpis z menu zostaje wybrany. Aby dodać nowy wpis do menu kontekstowego, musisz dodać stworzony obiekt ContextMenuItem do tablic obiektu ContextMenu.

 

Możesz włanczać bądź wyłanczać widoczność dla określonych wpisów, lub zmienić funkcję powiązaną z danym wpisem.

 

Własne menu pojawia się na górze w kontekstowym menu, nad każdym wbudowanym wpisem. Pasek separatora zawsze oddziela własne wpisy od tych wbudowanych. Nie możesz dodać więcej niż 15 wpisów do menu. Każdy wpis musi mieć przynajmniej jeden symbol w nazwie (białe znaki są ignorowane). Żaden wpis nie może być dłuższy niż 100 znaków. Nie można używać wyrazów: Macromedia, Flash Player, lub Settings (Ustawienia).

 

Dostępne właściwości dla klasy ContextMenuItem

Nazwa

Opis

caption:String

Ciąg znaków określający nagłówek (tekst) wyświetlający się w kontekstowym menu.

enabled:Boolean

Wartość logiczna określająca czy menu kontekstowe jest aktywne czy też nie.

separatorBefore:Boolean

Wartość logiczna określająca czy pasek separatora powinien się pojawić nad określonym wpisem menu.

visible:Boolean

Wartość logiczna określająca czy wpis menu jest widoczny czy też nie.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy ContextMenuItem

Nazwa

Opis

onSelect = function(obj:Object, menuItem:Object) {}

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła odpowiednią opcję z kontekstowego menu Flash Player'a.


Dostępne metody dla klasy ContextMenuItem

Nazwa

Opis

copy() : ContextMenuItem

Tworzy oraz zwraca dosłowną kopię określonego obiektu ContextMenuItem.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors