Loading:


Klasa ContextMenu [AS 2]

Klasa: ContextMenu

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 7+

 

Klasa ContextMenu dostarcza kontrolę podczas działania programu do kontekstowego menu Flash Player'a, które pojawia się podczas naciśnięcia prawym przyciskiem myszy na filmie. Możesz używać metod oraz właściwości klasy ContextMenu, aby dodawać wpisy, kontrolować wyświetlanie wbudowanego kontekstowego menu (na przykład Przybliż lub Drukuj), lub tworzyć kopie danego menu.

 

Możesz dodać obiekt ContextMenu do określonego przycisku, klipu filmowego lub pola tekstowego obiektu lub dla całego poziomu filmu. Aby to osiągnąć, musisz użyć właściwości klas: Button, MovieClip lub TextField ( Button.menu, MovieClip.menu, oraz TextField.menu ).

 

Aby dodać nowy wpis do obiektu ContextMenu, musisz utworzyć obiekt klasy ContextMenuItem oraz później dodać obiekt do ContextMenu.customItems array. W celu uzyskania większych informacji na ten temat patrz Klasa the ContextMenuItem (która jest dostępna również na Funkcje.net).

 

Flash Player posiada trzy typu kontekstowego menu: standardowe (które się pojawia po kliknięciu prawym przyciskiem na obiekcie Flash Player, edytowe menu (pojawia się po kliknięciu prawego przycisku myszy na polu tekstowym, oraz menu błędu (które pojawia się kiedy plik SWF nie załadował się prawidłowo).

 

Tylko standardowe oraz edytowe menu można modyfikować za pomocą klasy ContextMenu.

 

Dostępne właściwości dla klasy ContextMenu

Nazwa

Opis

builtInItems:Object

Obiekt, który posiada wartości typu Boolean, właściwości: zoom, quality, play, loop, rewind, forward_back, oraz print.

customItems:Array

Tablica z obiektami ContextMenuItem.

Dostępne zdarzenia dla klasy ContextMenu

Nazwa

Opis

onSelect = function(item:Object, item_menu:Object) {}

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła kontekstowe menu Flash Player'a, ale tuż przed tym gdy menu zostaje wyświetlone.

 

Dostępne metody dla klasy ContextMenu

Nazwa

Opis

copy() : ContextMenu

tworzy kopię określonego obiektu ContextMenu.

hideBuiltInItems() : Void

Ukrywa wszystkie wbudowane wpisy menu (z wyjątkiem ciagów znkaów) w określonym obiekcie ContextMenu.

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors