Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DisplacementMapFilter mode [AS 2]

Tryb dla filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter scaleX [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność x z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter scaleY [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność y z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa DropShadowFilter [AS 2]

Klasa DropShadowFilter pozwala ci na dodanie efektu cienia dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter angle [AS 2]

Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla cienia, podany w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter distance [AS 2]

Odległość cienia od obiektu, w pikselach
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 58/145 |Nastpna
58:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors