Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

GlowFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia horyzontalnego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter blurY [AS 2]

Ilość rozmycia pionowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter inner [AS 2]

Wskazuje czy poświata ma być wewnętrzna.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter knockout [AS 2]

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter strength [AS 2]

Wskazuje intensywność poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa GradientBevelFilter [AS 2]

Klasa GradientBevelFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu płaskorzeźby dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter alphas [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 64/145 |Nastpna
64:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors