Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip beginFill [AS 2]

Określa początek nowej ścieżki rysowanej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Odliczanie czasu w JavaScript do dokładnej daty

Skrypt wyświetla czas pozostały do daty podanej w lini t=CD(new Date(2012,6,9,16,00,00),new Date());
Kategoria: Skrypty > JavaScript


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip clear [AS 2]

Czyści każdą grafikę stworzoną przez skrypt, włącznie z liniami określonymi przez MovieClip.lineStyle().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip createEmptyMovieClip [AS 2]

Tworzy pusty klip filmowy jako potomek istniejącego klipu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Automatyczne przekierowanie na wybraną stronę, adres - JavaScript

Aby automatycznie przekierować użytkownika na dany adres strony wystarczy ten prosty kod JavaScript korzystający z tagu window.location
Kategoria: Funkcje > Javascript


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip gotoAndPlay [AS 2]

Zaczyna odtwarzanie pliku SWF w określonym numerze klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip gotoAndStop [AS 2]

Przenosi odtwarzanie w filmie listwy czasowej do określonego numery klatki w klipie filmowym oraz zatrzymuje się w tym numerze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 85/145 |Nastpna
85:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors