Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip tabEnabled [AS 2]

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip tabIndex [AS 2]

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _target [AS 2]

Zwraca ścieżkę celu dla instancji klipu filmowego w notacji ukośnikowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _totalframes [AS 2]

Łączna liczba wszystkich klatek w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip trackAsMenu [AS 2]

Wartość logiczna, określająca, czy inny symbol niż przycisk, może odbierać zdarzenia myszy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip transform [AS 2]

Obiekt z właściwościach związanymi z matrix klipem filmowym, kolor transformacji oraz granic piksela.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip unloadMovie [AS 2]

Usuwa zawartość instancji klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _url [AS 2]

Wyciąga URL dla SWF, JPEG, GIF, lub pliku PNG z którego klip filmowy został pobrany.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip useHandCursor [AS 2]

Wartość logiczna, określająca kursor rączki (hand cursor, pointer) pojawiającym się na najechaniu myszki na klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _visible [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy jest widoczny (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 91/145 |Nastpna
91:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors