Loading:


MovieClip transform [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 4+

 

Obiekt z właściwościach związanymi z matrix klipem filmowym, kolor transformacji oraz granic piksela.

 

Określone właściwości matrix, colorTransform, oraz trzy tylko do odczytu właściwości (concatenatedMatrix, concatenatedColorTransform, i pixelBounds) są opisane w wejściach dla klasy Transform.

 

Właściwości każdego obiektu transform jest ten sam obiekt. Jest to ważne ponieważ jedynym sposobem aby ustawic nową wartość dla matrix lub colorTransform obiektów jest stworzone obiektów oraz kopii do the transform.matrix lub transform.colorTransform właściwości.Napisz Artyku³

Listing

//modyfikacja ustawień właściwości
var mojMatrix:Object = mojObiekt.transform.matrix;
mojMatrix.tx += 10;
mojObiekt.transform.matrix = mojMatrix;

//tworznie wizualnego efektu po kliknięciu
import flash.geom.Matrix;
   
var rect:MovieClip = createRectangle(20, 80, 0xFF0000);

var translateMatrix:Matrix = new Matrix();
translateMatrix.translate(10, 0);

rect.onPress = function() {
    var tmpMatrix:Matrix = this.transform.matrix;
    tmpMatrix.concat(translateMatrix);
    this.transform.matrix = tmpMatrix;
}

function createRectangle(width:Number, height:Number, color:Number, scope:MovieClip):MovieClip {
    scope = (scope == undefined) ? this : scope;
    var depth:Number = scope.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = scope.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(color);
    mc.lineTo(0, height);
    mc.lineTo(width, height);
    mc.lineTo(width, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors