Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip _width [AS 2]

Szerokość klipu filmowego, podana w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _x [AS 2]

Liczba określająca położenie klipu filmowego względem osi x relatywnego do rodzica klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _y [AS 2]

Liczba określająca położenie klipu filmowego względem osi y relatywnego do rodzica klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _xmouse [AS 2]

Zwraca pozycję x myszki na scenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _ymouse [AS 2]

Zwraca pozycję y myszki na scenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _xscale [AS 2]

Określa horyzontalne skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _yscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader addListener [AS 2]

Rejestruje nowy obiekt do odbierania informacji o zdarzeniach dla obiektu MovieClipLoader.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader loadClip [AS 2]

Wczytuj SWF, JPEG, progresywnie JPEG, nie animowane GIF, lub PNG plik na klip filmowy podczas odtwarzania filmu Flash.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa MovieClipLoader [AS 2]

Ta klasa pozwala ci zaimplementować słuchacza zwrotnego, który podaje status podczas ładowania do klipu filmowego: SWF, JPEG, GIF, oraz PNG plików.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 92/145 |Nastpna
92:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors