Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField scroll [AS 2]

Wykonuje się, gdy kółko myszki zostaje uruchomione.
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse onMouseWheel [AS 2]

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip scrollRect [AS 2]

Liczba (bazująca na indeksie 0), określająca dolna linię widoczną dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField bottomScroll [AS 2]

Określa, aktualną poziomową przewijaną pozycję.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _hscroll [AS 2]

Określa maksymalną wartość TextField.hscroll.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField maxhscroll [AS 2]

Określa maksymalna wartość TextField.scroll.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField maxscroll [AS 2]

Wywołuje się, gdy jedno z pól tekstowych zmienia właściwość scroll.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField onScroller [AS 2]

Określa pionową pozycje tekstu w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Autoscroll'owana galeria sterowana za pomocą położenia kursora względem punktu centralnego "stage". AS3

gotowy kod z przykładem
Kategoria: Flash > Skrypty


Animowany brandmark podążający za scroll'em [ jQuery ] + działa w IE 6

Skrypt tworzy z tagu o ID 'brandmark' element, który płynnie sie przesuwa, kiedy użytkownik przesunie suwakiem stronę. Domyślnie element jest wyrównany do górnego i lewego brzegu aktualnego okna przeglądarki.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors